Escric a Núvol sobre la responsabilitat que tenen els pares en l’educació dels fills, especialment en l’ús dels mòbils i les tauletes:

Nuvol