El diari Información, d’Alacant, publica un article amb el video produït entre Alba Castellvi i Gestionando hijos amb consells de comunicació familiar. Podeu accedir-hi fent clicant la imatge.