Com ho faig: eines i estratègies

Plantejo els problemes més habituals i les possibles estratègies per fer-hi front. Els pares i mares poden posar sobre la taula les seves inquietuds concretes i hi busquem una solució. Treballo amb diferents formats, segons les necessitats de cada cas: xerrades, tallers, coaching familiar, assessorament particular a famílies, mediació entre pares i adolescents o serveis per a escoles. Tant les xerrades com els tallers tenen un enfocament molt aplicat als reptes de la vida quotidiana amb els nens i nenes. En els tallers també fem exercicis per practicar les habilitats comunicatives necessàries.

Xerrades 

Plantejo els problemes més habituals i les possibles estratègies per fer-hi front. Així, partint de situacions quotidianes que sovint tensen els pares, proposo maneres de procedir que promoguin la llibertat i la responsabilitat dels fills. L’objectiu; donar eines per cridar menys i sentir-nos millor.

Consulta les xerrades que ofereixo.

 

Tallers 

Suggereixo estratègies per fer front als problemes més habituals i ho acompanyo d’exercicis pràctics per fer-ne més fàcil l’aplicació a casa. Tot plegat amb la finalitat d’educar sense cridar.

Consulta els tallers.

 

Alba CastellvíAssessorament particular a famílies

Busquem solucions a inquietuds particulars de cada família. Faig consultes en parella o individuals sobre situacions familiars i conductes dels fills per trobar maneres de relacionar-nos millor i d’acompanyar-los amb tranquil·litat. Aquest assessorament es pot fer a través de diversos mètodes com son el coaching familiar, la mediació, la teràpia breu centrada en solucions o el counselling.

Consulta el servei d’assessorament particular.

 

Mediació entre pares i adolescents

L’objectiu és arribar a acords dialogats que millorin la convivència i augmentin el benestar de tots els membres de la família. El treball es fa a través d’entrevistes personals i diàlegs conjunts. Les sessions de mediació són el millor mètode per generar consens sobre la manera de relacionar-nos respectant les necessitats de cadascú.

Consulta el servei de mediació entre pares i adolescents.

 

Serveis per a escoles 

Busquem solucions per a monitors, mestres, pares i mares. Parlem de les dinàmiques a l’hora de dinar, donar classe, organitzar-nos la vida familiar o comunicar-nos amb els fills.

Consulta els serveis per a escoles.