Mediació entre pares i adolescents

Mother and Daughter Talking

Ofereixo serveis de mediació entre pares i adolescents. Les famílies que ho vulguin poden sol·licitar entrevistes particulars per abordar els seus problemes concrets. Es poden realitzar en despatx o a domicili. 

Pares i fills adolescents sovint tenen problemes de convivència. L’alegria de quan els fills eren petits pot transformar-se en inquietud, cansament i mal humor si no es troben acords per conviure respectant les necessitats de tots.

Què és la mediació?

La mediació és un procediment per aconseguir arribar a aquests acords. Consisteix en un conjunt de converses amb i entre els protagonistes de la situació familiar que acaba amb l’establiment d’acords favorables als interessos de tots. La mediadora és imparcial i ajuda les parts a comprendre les inquietuds i necessitats dels altres. En la mediació es garanteix que tothom és escoltat i que les raons d’uns i altres són ateses i compreses. A partir d’aquí es busquen solucions creatives per respondre a les necessitats de tots.