Com parlar seriosament al nostre fill (i sense cridar)

A vegades ens pot semblar molt difícil donar una ordre al nostre fill o filla i que se la prengui seriosament. Frases com “renta’t les dents” o “recull les joguines” poden suposar una bona estona de batalla a casa i, en bona part, és degut a com donem aquest missatge. En la manera de dir hi juguen elements més enllà del contingut del missatge, com l’actitud corporal, la mirada i el to de veu.

Quatre punts imprescindibles que ens ajudaran a transmetre el nostre missatge amb serietat:

  1. joguinesterraAjupir-nos fins a l’alçada del nen: pel que fa a la posició del cos és important que ens ajupim fins a la seva alçada en lloc de parlar-li des del nostre nivell.
  2. Fixar la mirada en els seus ulls: un cop estiguem al seu nivell hem de fixar la mirada en els ulls del nostre fill. Cal que li parlem sostenint el contacte visual, això ens permetrà establir-hi una connexió més directa i intensa que farà més efectiu el missatge. En cas que no ens miri, podem acostar una mica la nostra cara a la seva tot tocant-li lleugerament el braç.
  3. Parlar amb la veu serena: la veu ha de reflectir la nostra tranquil·litat d’ànim. Cal donar les ordres sense cap ombra d’inquietud, tenint el convenciment intern que allò que diem ha de ser fet d’aquella manera i que no hi ha rèplica possible.
  4. Fer frases simples i curtes: les frases han de ser curtes i simples, no han d’incloure explicacions –que els nens i nenes ja coneixen– i han de ser clares.

Així doncs, davant seu i mirant-lo als ulls, amb fermesa i serenitat a la veu (i parlant baixet) hem de dir la frase convenient sense esperar rèplica, alçar-nos i marxar. D’aquesta manera els nens sentiran que allò que diem és seriós.

Últims articles

Categories

Categories

Envia'm un missatge