El luxe de l’AFA

AFA AMPA

L’escola som tots

Les famílies són la raó de ser de l’escola. La funció de l’escola és donar-los suport en la tasca de fer, dels seus fills, ciutadans. L’escola va molt més enllà de les parets de l’edifici: és una comunitat de persones entre les quals n’hi ha que ensenyen, d’altres que aprenen, d’altres que vetllen perquè tot rutlli i  d’altres que acompanyen des de casa.

L’escola la formen els que s’hi troben cada dia, alumnes i mestres i personal, i els que hi porten els seus fills: les famílies de l’alumnat. És per a les famílies que l’escola existeix. Per això són importantíssims els òrgans de participació col·lectiva dels pares i mares: més enllà de ser responsables de cada alumne concret, les famílies representen la societat per a la qual l’escola treballa i són la comunitat del centre.

L’AFA vertebra la tribu

Moltes escoles compten amb una associació de famílies, l’AFA o AMPA. Tinc la sort de tractar amb les persones que formen part de les seves juntes perquè solen convidar-me a parlar d’educació en xerrades i tallers. I per això dedico aquest article a fer-ne un elogi: un elogi que fa temps que em creix dins a mesura que conec aquestes persones més i millor.

Formar part de la junta d’una AFA implica fer d’interlocutors del col·lectiu de famílies amb el professorat i la direcció per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies. Implica reflexionar sobre l’educació, sobre el funcionament quotidià de l’escola, treballar en equip per organitzar activitats extraescolars, celebracions, tallers i conferències, dotacions de llibres, equipaments esportius. Significa, per tant, ser més a prop de la vida del centre gràcies a la implicació activa. L’AFA teixeix la comunitat de pares i mares tot oferint-los el seu suport i vinculant-los al dia a dia de l’escola a través de tota mena de propostes. L’AFA, doncs, vertebra la tribu d’educadors, els professionals –els docents- i els no professionals -els familiars-.

Persones especials

Destinar temps personal a treballar per a la comunitat escolar, adoptar decisions a vegades difícils, gestionar diners, arribar a acords amb persones diverses… no són tasques que tothom estigui disposat a fer. Creieu-me, ho sé perquè els conec: els pares i mares que formen part de les juntes de les AFES/AMPES són persones inquietes i il·lusionades que creuen en la capacitat de transformació de la societat, esperançades: sense confiança i esperança no té sentit treballar pel que és comú. Són també persones voluntarioses, generoses: hi comprometen temps i preocupacions. I són persones sociables, despertes i obertes: formen equips que treballen pel mateix objectiu més enllà de les seves diferències individuals i dels seus punts de vista diversos. I, sobretot, són persones compromeses amb l’educació. La sola existència de l’AFA ja és educativa: mostra als nens i joves del centre el significat del compromís i de la participació, la possibilitat de contribuir al funcionament i a la millora del que és de tots, el sentit del treball voluntari i de l’esforç en equip. Els alumnes qui hi tenen pares implicats poden aprendre de primera mà el valor de formar part d’una associació que fa una societat millor.

Gràcies, juntes de les AFES i AMPES, per ser-hi tan presents i per pensar en tothom.

Últims articles

Categories

Categories

Envia'm un missatge