Aquí podeu escoltar l’entrevista que em va fer Sies TV, la televisió cultural catalana per internet, que responia a les següents preguntes:

  • Com va néixer el llibre Educar sense cridar?
  • Quines són les inquietuds més freqüents dels pares del tallers d’Educar sense cridar?
  • Sobre quines qüestions dóna resposta el llibre?
  • Com afecta la cultura mediterrània en la relació pares i fills?