El portal educatiu Ser Padres considera el llibre Educar sense cridar “un dels llibres sobre educació que transformarà la vida dels pares”. Llegiu-ho:

SerPadres_recomanacióllibre