La revista Núvol, en col·laboració amb llibreters i la revista de LIJ Faristol, presenta els llibres recomanats per a la campanya Fas sis anys de le Generalitat de Catalunya, on hi trobareu Un cistel de cireres, així com els meus consells per evitar la dependència dels fills a les pantalles.
Cliqueu en la imatge per accedir-hi.