NOVETAT: En un món cada cop més digitalitzat, on formació i lleure es vehiculen mitjançant el món virtual, ens calen eines per entendre i acompanyar els nostres fills adolescents.

Modalitats: Versió online i presencial.

Continguts: