Hi ha una relació directa entre autonomia i autoestima. Fer els fills més autònoms també és fer-los més segurs i més feliços. Com ho podem aconseguir? Sovint els infants es resisteixen a fer certes coses pel seu compte. D’altres vegades volen fer sols el que encara no estan preparats per fer. Què podem esperar a cada edat i com fomentar-ho?

Modalitats: Versió online i presencial.

Continguts: