Una xerrada que ofereix estratègies per relacionar-nos amb alegria i serenitat. Hi aprenem a educar una llibertat responsable i a fer fluïdes les relacions en tots els moments del dia.

Modalitats: Versió online i presencial.

Continguts: