NOVETAT: Les famílies es plantegen si cal que els fills tinguin un mòbil propi, quin és el moment per tenir-lo i com evitar que això comporti problemes. Aquesta xerrada dona les respostes.

Modalitats: Versió online i presencial.

Continguts: