Dirigit a pares i mares d’infants de 11 a 16 anys.

Canvien els fills i hem de canviar la manera de fer de pares i mares si volem que les relacions continuïn sent fluïdes i que la nostra influència educativa es consolidi abans no sigui massa tard. Les indicacions de l’Alba i el grup de treball reduït ens hi ajudaran.